Wnioski o finansowanie

Nasza Pracownia oferuje bezpośrednie wsparcie w przygotowaniu wniosku o finansowanie badań zarówno dla indywidualnych klientów, jak i dla jednostek badawczych oraz uczelni. Konsultacje obejmują obejmują dwukrotną ocenę wniosku według formularza oceny Pracowni P2 oraz konsultacje za pomocą narzędzi teleinformatycznych z kierownikiem projektu w dogodnym dla niego terminie. Wykorzystujemy narzędzia pracy grupowej oraz prowadzimy warsztaty facylitowane. W naszej pracy doradczej korzystamy z narzędzi teorii myślenia lateralnego Edwarda de Bono.

Nasi konsultanci mają doświadczenie w aplikowaniu o środki publiczne zarówno ze źródeł krajowych jak i Unii Europejskiej, zarządzali projektami oraz posiadają certyfikat Project Management Professional (PMI). Szczegóły negocjujemy z każdym zamawiającym odrębnie. Zapraszamy do kontaktu.

Uwaga! Nie gwarantujemy przyznania finansowania, które zależy wyłącznie od agencji, do której wniosek jest składany. Ostateczna forma wniosku o finansowanie  zależy wyłącznie od redaktor wniosku i to on ponosi odpowiedzialność za jego końcowy kształt.

Organizacja konferencji, warsztatów

Doradzamy i wspieram w kwestii organizacji kongresów, konferencji i warsztatów. Zaprojektujemy materiały, poprowadzimy biuro, pomożemy zdobyć finansowanie. Szczegóły negocjujemy z każdym zamawiającym odrębnie. Zapraszamy do kontaktu