Jednostkom naukowym oraz ich pracownikom oferujemy następujące szkolenia z przygotowania wniosków, prowadzenia projektów oraz zarządzania portfolio projektowym.

Granty na badania. Podejście praktyczne Szkolenie dla przygotowujących wnioski do Narodowego Centrum Nauki w wariantach ogólnym (dla wszystkich), dla młodych (dla osób bez stopnia doktora), dla aplikujących w konkursach z interview. Szkolenie dwu- lub trzydniowe (16 lub 24 godziny) dowiedz się więcej...

Miniatura NCN. Jak skutecznie aplikować Szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosku do NCN o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA. Szkolenie dwudniowe (16 godzin) dowiedz się więcej...

Kierowanie projektem badawczym. Blaski i cienie Szkolenie z kierowania projektami badawczymi w oparciu o metodologię PMI dla kierowników projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych. Szkolenie dwudniowe (16 godzin).

Administracja projektami na uczelni Szkolenie dla pracowników administracji jednostek naukowych wspierającej naukowców w pozyskiwaniu funduszy na badania oraz realizacji projektów badawczych i naukowych. Szkolenie dwudniowe (16 godzin).

Dobre praktyki w zarządzaniu projektami wg standardu PMI/PMBOK Guide Szkolenie dla naukowców i pracowników uczelni chcących zapoznać się ze standardem PMI/PMBOK Guide i wdrożyć jego elementy w swojej pracy.

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarejestruj się na szkolenie

 

Abonamenty


Instytucjom naukowym proponujemy miesięczne abonamenty obejmujące usługi szkoleniowe oraz konsultacje wniosków do NCN. Abonament szkoleniowy obejmuje wybraną liczbę szkoleń z oferty Pracowni w ciągu roku w ustalonych terminach. Szkolenia dostosowujemy do specyfiki grupy odbiorców. Oferowane rabaty sięgają 25% ceny katalogowej pojedynczego szkolenia. Szczegóły oferty negocjujemy z każdym z klientów indywidualnie.