Szkolenia dla aplikujących

Granty na badania. Podejście praktyczne

Szkolenie przede wszystkim dla przygotowujących wnioski do Narodowego Centrum Nauki w wariantach ogólnym (dla wszystkich), dla młodych (dla osób bez stopnia doktora), dla aplikujących w konkursach z interview. Szkolenie dwu- lub trzydniowe (16 lub 24 godziny).

Treść szkolenia: Zarządzanie projektami; Cykl życia projektu naukowego; Planowanie projektu (zakres, zasoby, harmonogram, koszty, ryzyko); Źródła finansowania; Dokumenty programów grantowych; Wniosek o finansowanie (opis merytoryczny, plan badań, ankieta kierownika projektu, kosztorys, oświadczenia); Ocena projektów naukowych (recenzje, interview); Gra podsumowująca

Metody szkoleniowe: Forma warsztatowa Praca nad elementami wniosku. Ocena oraz interview na forum grupy. Autorska gra szkoleniowa.

Miniatura NCN. Jak skutecznie aplikować

Szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosku do NCN o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA. Szkolenie dwudniowe (16 godzin).

Treść szkolenia: Zarządzanie projektami; Cykl życia projektu naukowego; Planowanie projektu (zakres, zasoby, harmonogram, koszty, ryzyko); Źródła finansowania; Dokumenty program Miniatura; Wniosek o finansowanie (opis merytoryczny, ankieta kierownika projektu, kosztorys, oświadczenia); Ocena wniosku; Gra podsumowująca.

Metody szkoleniowe: Szkolenie w formie warsztatowej. Praca nad elementami wniosku. Ocena wniosku na forum grupy. Autorska gra szkoleniowa.


Szkolenia dla kierujących i administrujących projektami

Kierowanie projektem badawczym. Blaski i cienie

Szkolenie z kierowania projektami badawczymi w oparciu o metodologię PMI dla kierowników projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych. Szkolenie dwudniowe (16 godzin).

Treść szkolenia: Umowa, zatrudnianie wykonawców, zarządzanie personelem, aneksowanie umów, raporty roczne i końcowy, zasady rzetelności badań naukowych oraz kwestie etyczne, publikowanie Open Access.

Administracja projektami na uczelni

Szkolenie dla pracowników administracji jednostek naukowych wspierającej naukowców w pozyskiwaniu funduszy na badania oraz realizacji projektów badawczych i naukowych. Szkolenie dwudniowe (16 godzin).

Treść szkolenia: Rola administracji w procesie aplikowania o fundusze, umowy, aneksy, raporty roczne i końcowy, kontrola i audyt.

Dobre praktyki w zarządzaniu projektami wg standardu PMI/PMBOK Guide

Szkolenie wprowadzające do standardu zarządzania prjektami PMI/PMBOK Guide. Dedykowane wszystkim zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy z zakrsu zarządzania projektami..

Treść szkolenia: Inicjacja projektu; Karta projektu; Omówienie procesów; Planowanie; Realizacja; Zamykanie projektu; Dokumenty projektowe; Zasady etyczne.