Warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektu badawczego.

Program

Przygotowanie projektu w oparciu o tradycyjne oraz zwinne metody zarządzania projektami, w tym o autorską metodologię DesignedScience. Dokumenty konkursowe. Przygotowanie wniosku. Ocena wniosków. Rzetelność badań naukowych i zagadnienia etyczne. Interview.

Treść szkolenia

  • Zarządzanie projektami;
  • Cykl życia projektu naukowego;
  • Planowanie projektu (zakres, zasoby, harmonogram, koszty, ryzyko);
  • Źródła finansowania;
  • Dokumenty programów grantowych;
  • Wniosek o finansowanie (opis merytoryczny, plan badań, ankieta kierownika projektu, kosztorys, oświadczenia);
  • Ocena projektów naukowych (recenzje, interview);
  • Gra podsumowująca.

Metody szkoleniowe

Forma warsztatowa Praca nad elementami wniosku. Ocena oraz interview na forum grupy. Autorska gra szkoleniowa. Czas trwania 2 dni (16 godzin warsztatów).

Najbliższe terminy i lokalizacje

  • 20-21 września 2019, Kraków

Cena 974,80 netto (1199 zł brutto 23% VAT)

zarejestruj się