Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest firma szkoleniowo-doradcza Pracownia P2 – projekty, szkolenia, doradztwo dr hab. Szymon Walczak, PMP z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-428, przy ul. Zdunów 22F/5, NIP 728-218-46-34, REGON 381310099 (zwane dalej „Pracownia P2”).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Pracownia P2, 30-428 Kraków, ul. Zdunów 22F/5.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu
a) zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, jeżeli zachodzi taka konieczność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) prowadzenia statystyk pozwalających poprawę działalności Pracowni P2 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
f) prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym działania te prowadzone są wyłącznie w oparciu o adresy poczty elektronicznej dostępne publicznie zgodnie innymi przepisami oraz na podstawie zgód.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
a) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
b) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
c) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
a) dane zawarte na umowach do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
b) dokumenty rozliczeniowe: księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dane dla celów marketingowych przechowujemy
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania,
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu,
c) dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Co więcej, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.